Sala E

Powierzchnia ok.  50 m2

Ustawienie

Podkowa zewnętrzna 25 osób
Szkolne 20 osób
Teatralne 40 osób