Sala D

Powierzchnia 232m2

Ustawienie

Podkowa zewnętrzna 70 osób
Podkowa obustronna 110 osób
Szkolne 80 osób
Teatralne 200 osób