Sala B

Powierzchnia 110m2

Ustawienie

Podkowa zewnętrzna 35 osób
Podkowa obustronna 55 osób
Szkolne 40 osób
Teatralne 80 osób