Sala A

Powierzchnia 50m2

Ustawienie

Podkowa zewnętrzna 20 osób
Szkolne 20 osób
Teatralne 40 osób