Sala 007

Powierzchnia 30 m2

Ustawienie

Podkowa zewnętrzna 15 osób
Szkolne 8 osób
Teatralne 20 osób